7, 9, 14 i 16 de juliol, de 17h a 18:30h

És un taller adreçat a mestres de música d’escoles de primària o de música per tal de donar recursos a l’hora de treballar amb els instruments Orff a la classe. Veurem arranjaments de nivells bàsics fins a nivells avançats i donarem algunes idees de com poder crear instrumentacions senzilles i que permetin tocar als alumnes: obstinats, escales pentatòniques i harmonitzacions diatòniques. Inclourà instrumentacions per a diferents nivells.

Tags: