Qui som

El curs 1976/77 s’obria a Manresa una escola de música amb una proposta de contingut plenament innovador, atrevit i compromès, constituint-se en un fort reactiu de cara a despertar una nova concepció de la pedagogia musical.

Josep Padró, músic, com a responsable de la part pedagògica, i Onofre Boqué, encarregat de la gestió i organització, apostaren per un projecte arriscat però totalment apassionat: el d’oferir als nostres infants un camp d’experimentació en el que se’ls convidaria a participar com en un joc, utilitzant els excepcionals elements sensibilitzadors que ofereix el llenguatge de la música, per tal de despertar la seva intuïció i creativitat.

En un moment d’extremada precarietat i inèrcia en la nostra vida musical, tant a nivell ciutadà com de país, Josep Padró s’interessà per les experiències aplicades a l’Europa tradicionalment més culta i musicalment més avançada, restant captivat per l’obra enorme i esplèndida de Carl Orff, la síntesi perfecta d’una filosofia basada en l’aplicació de la psicopedagogia, a través d’un mètode essencialment actiu i creatiu. Un sistema que assigna a l’aprenentatge del llenguatge musical, a més d’un objectiu a acomplir, un mitjà per incidir de manera decisiva en la formació de la personalitat de les nostres generacions més joves.

Gairebé 40 anys després, l’ESCLAT Centre de Pedagogia Musical Activa compta amb un equip docent format per més de 30 professionals que treballen de manera compromesa i responsable per fer possible que tothom pugui trobar el seu espai i la seva oportunitat de fer música i continuar així essent un centre de referència a la ciutat de Manresa i a tota la comarca.

Com sempre hem dit, la millor manera de comprendre i gaudir de la música és fent-la.