Què fem i com ho fem

Una escola per a tothom, petits i grans.

A l’Esclat portem gairebé 40 anys formant centenars d’alumnes amb una metodologia que es basa en la pràctica, el rigor, la coherència i la il·lusió.

La nostra experiència ens permet oferir un programa extens i divers, elaborat amb rigor i ambició, al servei d’una metodologia eficaç i actual.

Oferim un programa flexible amb estudis musicals de qualitat, que s’adapten a les necessitats particulars de cada alumne i que li permeten acostar-se a la música amb comprensió i bon criteri. Una educació completa, alhora lúdica i activa, en un ambient socialment càlid i enriquidor, acollint tant aquells que es dirigeixen des de petits cap a la música professional com aquelles persones que busquen en la pràctica musical creixement i satisfacció personal.

Concebem l’ensenyament-aprenentatge musical al servei de la formació integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de socialització de la música.

Facilitem les eines d’aprenentatge musical bàsiques per tal de desenvolupar en l’alumne l’autonomia necessària per a fer música, potenciant els grups instrumentals i vocals, de manera transversal i integrada per tal que ajudi l’alumne en el seu procés formatiu, entenent l’ensenyament de totes les àrees com un tot que dóna sentit a l’aprenentatge.

Promovem les agrupacions musicals que vinculen l’Esclat amb l’entorn social de la ciutat, així com intercanvis i trobades per a projectar l’Escola a l’exterior.

I finalment, restem oberts a tot el sector musical, permeables a l’entorn social i amb la clara voluntat d’impulsar la música en totes les seves dimensions.