Llenguatge musical per a adults

S’estructura en cinc nivells que s’inicien sense coneixements musicals previs. Els objectius a assolir són aconseguir agilitat em la lectura rítmica i melòdica necessària per a l’aprenentatge de l’instrument

HARMONIA MODERNA I ARRANJAMENTS

HARMONIA MODERNA I, II, III, IV Dirigit a tots els alumnes que tinguin aprovat el Llenguatge musical 5. És la porta d’entrada al coneixement de l’arquitectura interna de la música moderna, d’una forma senzilla i progressiva.

Instrument

Instrument L’ensenyament de l’instrument a l’Esclat combina dues línies, les classes individuals, i els grups. Les classes d’instrument són individuals, ja que creiem molt important que l’alumne s’apropi al seu instrument a partir de les seves pròpies característiques i aptituds

grups vocals i instrumentals

Cor Juvenil: Nou Codi El cor juvenil, batejat aquest curs pels seus components com a Nou Codi, està adreçat a nois i noies de 10 a 18 anys, tinguin o no coneixements musicals previs. Tot i que el punt de…