Llenguatge musical per a adults

S’estructura en cinc nivells que s’inicien sense coneixements musicals previs. Els objectius a assolir són aconseguir agilitat em la lectura rítmica i melòdica necessària per a l’aprenentatge de l’instrument, obtenir una base teòrica per a comprendre millor el llenguatge en el que ens movem i fer un viatge pels diferents estils musicals per mitjà de l’audició, partint de la mateixa metodologia que fem servir amb el llenguatge pel llenguatge dels alumnes més joves, però tenint en compte les característiques pròpies de cada alumne.

Professors curs 2015-16: Carolina Prat, Anna Soler, Pep Torras, Elena Luján, Mariona Casellas i Cristina Zafra

Age Group : +14 anys

Class Start

Related Classes