SAMI – Sensibilització i Aprenentatge de la Música per a Infants

Amb aquest mètode d’ensenyament musical avalat per gairebé 40 anys de pràctica, fem que l’infant gaudeixi de la música.

Primer, com un joc didàctic destinat a estimular la imaginació i creativitat, i després, oferint-li un ventall de recursos que li aportaran un descobriment de les pròpies possibilitats en el ritme, la veu, la psicomotricitat i l’audició.

Tot això fet des del treball col·lectiu del grup-classe, on l’alumne se sentirà protagonista com a peça fonamental d’un conjunt.

Fem que l’infant visqui la música des de l’experiència, per mitjà d’un llenguatge propi i espontani, adaptat a la psicologia de cada edat.

A les matèries treballades a l’etapa inicial, i sempre des de la pràctica, s’afegeix progressivament el reconeixement i lectura de les notes, la lectura rítmica i entonada, els primers conceptes d’escriptura musical, la flauta de bec i l’aprenentatge de tocar en grup amb l’instrumental Orff (instruments de placa).

A partir de SAMI 3 (8 anys), l’alumne tria l’instrument que desitja tocar, d’entre una oferta de més de 20 instruments clàssics i moderns.

 

SAMI 1. 6 anys – 2 hores setmanals*

SAMI 2. 7 anys – 2 hores setmanals*

SAMI 3. 8 anys – 2,5 hores setmanals*

SAMI 4. 9 anys – 2,5 hores setmanals*

*en dues sessions

 

Professors curs 2015-16: Andreu Cano, Carolina Prat, Anna Soler i Pep Torras

Age Group : 6-9 anys

Class Start

feat-icon

QUALITAT

Oferim un programa flexible amb estudis musicals de qualitat, que s’adapten a les necessitats particulars de cada alumne i que li permeten acostar-se a la música amb comprensió i bon criteri.
feat-icon

SOCIAL

Restem oberts a tot el sector musical, permeables a l’entorn social i amb la clara voluntat d’impulsar la música en totes les seves dimensions.
feat-icon

EXPERIÈNCIA

40 anys formant centenars d’alumnes amb una metodologia que es basa en la pràctica, el rigor, la coherència i la il·lusió, posant la nostra experiència al servei d’una metodologia eficaç i actual.
feat-icon

LÚDIC

Una educació completa, alhora lúdica i activa, en un ambient socialment càlid i enriquidor, acollint aquelles persones que busquen en la pràctica musical creixement i satisfacció personal.
feat-icon

FORMACIÓ INTEGRAL

Concebem l’ensenyament-aprenentatge musical al servei de la formació integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de socialització de la música.