Llenguatge Musical Infantil

Llenguatge musical per a nens, a partir dels 10 anys.

S’imparteix al llarg de 5 cursos i es basa completament en la pràctica musical per tal de deduïr-ne la teoria de la forma més natural, seguint la línia educativa iniciada a SAMI.

Incorpora el treball de tots els aspectes del llenguatge musical (lectura, teoria, improvisació, composició) des d’un bon inici i de forma progressiva. L’alumne, no només la veu, sinó tot el cos com a mitjà per treballar aquests aspectes i interioritzar-los.

El llenguatge a l’esclat està molt enfocat a l’instrument, per tal que els alumnes en trobin la utilitat de forma immediata i apliquin els coneixements de forma transversal en la pràctica del seu instrument.

També es posa molt accent en el treball d’improvisació i composició,

que considerem una eina clau per donar sentit al llenguatge musical.

I, en tot moment, deixem de banda el component lúdic inherent a la música no només es té en compte a l’hora de fer música, sinó també en el seu procés d’aprenentatge dins la classe

Professors curs 2015-16: Carolina Prat, Anna Soler, Pep Torras, Elena Luján, Mariona Casellas i Cristina Zafra

Age Group : + 10 anys

Class Start

Related Classes